ЕНЕРГИЙНИ ВЪГЛИЩА

Енергийни въглища

Основните обеми на предлаганите въглища включват висококачествени въглища с ниска, средна и висока летливост от типовете „A”, „T”,” SS”, „D” и „DG”.

Енергийните въглища с размери до 50 мм се използват не само за изгаряне от топлоцентрали, но също и от захарните мелници, при промишлените химикали и циментовата промишленост. Ниското ниво на пепел, сяра, хлор и фосфор и в същото време високото ниво на калоричност са уникални характеристики на парниковите въглища, продавани от Eurodon Trading Ltd. Нашата компания непрекъснато увеличава асортимента си от енергийни въглища, за да отговоря на изискванията на нашите купувачи чрез регулиране на такива параметри като пепел, влага, летливи, NCV.

„Еуродон Трейдинг“ ЕООД има възможността да предложи следните продукти:

Парни въглища тип “D”, тип „GZ”, тип „T”, тип “CC”, както и Металургични въглища и Въглища тип “PCI”.

Тези типове имат следния произход: Казахстан, Таджикистан, Киргизстан и Узбекистан.

Свържете се допълнително за техните спецификации.

Отделно можем да предложим и следните типове въглища със следните спецификации:

Енергийни въглища с висока стойност на летливи вещества
Размер 0-50 мм

Proximate Analysis (Typical)
Moisture, % 10,0-13,0
Ash, % 7,0 – 10,0
Sulphur, % 0,3
Volatiles, % 30-33
NCV, kcal/kg 6000-6200
HARDGROVE INDEX, HGI 55
Ultimate Analyses (Typical)
Carbon, db % (ISO 609-1996E) 75
Hydrogen, db % (ISO 609-1996E) 5
Nitrogen, db % (ISO 332-1981 E) 2
Oxygen, db % (Bydifference) 10
Fluorine, ppm (ASTM 3761) 104
Boron, ppm 30
Chlorine, db % 0,02
Full Ash Analysis % (Typical)(ASTM D2795-95)
Silicium as SiO2 54
Aluminium as Al2O3 21
Iron as Fe2O3 7,5
Titanium as TiO2  0,8
Calcium as CaO 6,5
Magnesium as MgO 2,5
Sodium as Na2O 1,5
Potassium as K2O 1,5
Sulphate as SO3 3
Phosphorus as P2O5 0,8
Others, % 0,9
Ash Fusion Temperature oC (ASTM D 1857-87 reducing atmosphere)
Initial deformation (T1) 1220
Softening point (T2) 1250
Hemispherical point (T3) 1280
Fluid point (T4) 1300

Енергийни въглища със средна стойност на летливи вещества Размер 0-50 мм,
Размер СС

Proximate Analysis (Typical)
Moisture, % 11,0
Ash, % 12,0 – 16,0
Sulphur, % 0,3-0,5
Volatiles, % 17-26
NCV, kcal/kg 6000-6200
HARDGROVE INDEX, HGI 60
Ultimate Analyses (Typical)
Carbon, db % (ISO 609-1996E) 77
Hydrogen, db % (ISO 609-1996E) 4,1
Nitrogen, db % (ISO 332-1981 E) 1,6
Oxygen, db % (Bydifference) 5,1
Fluorine, ppm (ASTM 3761) 97
Boron, ppm 23
Chlorine, db % 0,02
Full Ash Analysis % (Typical)(ASTM D2795-95)
Silicium as SiO2 60
Aluminium as Al2O3  22
Iron as Fe2O3 9,8
Titanium as TiO2 0,6
Calcium as CaO 2,5
Magnesium as MgO 1,5
Sodium as Na2O 0,4
Potassium as K2O  2,25
Sulphate as SO3  0,67
Phosphorus as P2O5 0,15
Others, % 0,13
Ash Fusion Temperature oC (ASTM D 1857-87 reducing atmosphere)
Initial deformation (T1) 1230
Softening point (T2) 1260
Hemispherical point (T3) 1300
Fluid point (T4) 1350

Енергийни въглища с ниска стойност на летливи вещества
Размер 0-50 мм

Proximate Analysis (Typical)
Moisture, % 10,0
Ash, % 12,0 – 17,0
Sulphur, % 0,6
Volatiles, % 6-13
NCV, kcal/kg 6000-6500
HARDGROVE INDEX, HGI 45-65
Ultimate Analyses (Typical)
Carbon, db % (ISO 609-1996E) 90,5
Hydrogen, db % (ISO 609-1996E) 4,1
Nitrogen, db % (ISO 332-1981 E) 1,9
Oxygen, db % (Bydifference) 2,9
Fluorine, ppm (ASTM 3761) 151
Boron, ppm 30
Chlorine, db % 0,01
Full Ash Analysis % (Typical)(ASTM D2795-95)
Silicium as SiO2 56,78
Aluminium as Al2O3 22,77
Iron as Fe2O3 12,86
Titanium as TiO2 0,79
Calcium as CaO 1,66
Magnesium as MgO 0,95
Sodium as Na2O 0,087
Potassium as K2O  2,97
Sulphate as SO3 0,205
Phosphorus as P2O5 0,855
Others, %  0,073
Ash Fusion Temperature oC (ASTM D 1857-87 reducing atmosphere)
Initial deformation (T1)  1380
Softening point (T2)  1420
Hemispherical point (T3)  1430
Fluid point (T4)  1470
background
Интересувате се от енергийни въглища?
Не се колебайте да се свържете с нас.